Documentos e informes

Eis os enlaces onde consultar e descargar documentos referentes á nosa actividade:

Almanaque (repárese en que estes almanaques foron impresos no mes de novembro do ano anterior; por tanto os eventos e actividades anunciados con tanta antelación puideron variar)

Caneta

Libros e cadernos editados pola Asociación Agra

Memoria anual de actividades

Vídeos